ALGEMENE VOORWAARDEN

De opdrachtgever – jij –  gaat akkoord met deze voorwaarden zodra er een schriftelijk akkoord tot de opdracht is gegeven.

Een eerste gesprek per Meets, Teams, Zoom, telegram of telefoon met ons is altijd compleet gratis en geheel vrijblijvend. We bespreken dan jouw wensen en de mogelijkheden die wij jou kunnen bieden.

Offerte

Na een eerste gesprek ontvang je van ons een voorstel met offerte. De offerte is ook geheel gratis en vrijblijvend. Er zit wel een houdbaarheidsdatum aan de offerte. Als je de offerte na die datum accepteert, dan kan het zijn dat de tarieven moeten worden aangepast. Als de offerte in de tussentijd niet volledig blijkt aan te sluiten bij je wensen, dan passen we hem graag voor je aan!
Alle door ons genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief 21% BTW. Die wordt toegevoegd aan de factuur.

Aanvullende diensten

Zaken die niet in de offerte staan vallen ook niet onder de afgesproken prijs. Indien je aanvullende diensten of producten wil toevoegen, dan passen we de prijs daarop aan. Het kan namelijk zomaar zo zijn dat je gaandeweg toch nog dingen bedenkt die ook wel handig zijn.

Na het akkoord

Wanneer je schriftelijk akkoord bent gegaan met de offerte gaan wij voor je aan het werk. De kosten van het gedane werk zijn voor de opdrachtgever.

Facturatie bij een kortlopende opdracht

Wanneer wij een kortlopende opdracht hebben afgerond ontvang je de factuur.

Soms is er sprake van een tussentijdse betaling. Dat geven we aan op de offerte of bespreken we direct met jou.

De datum van plaatsing, het bestellen van het drukwerk, of andere acties van de kant van de opdrachtgever zijn daarbij niet van belang. Als wij het werk hebben afgerond dan sturen wij de factuur toe. Natuurlijk overleggen we met jou of de opdracht zo naar behoren is afgerond.

Facturatie bij een langlopende opdracht

Loopt een opdracht voor meer dan een maand, dan stellen wij op een van de eerste werkdagen van de volgende maand een deelfactuur op voor het werk dat in de voorafgaande maand verricht is. Zo hoef jij nooit in één keer het gehele bedrag te betalen, maar spreiden we de betaling en houden wij onze cashflow gezond. Soms is er sprake van een tussentijdse betaling. Die wordt duidelijk op de offerte aangegeven.

Bij uitzondering ontvang je de factuur een paar dagen later dan aan het begin van de maand, bijvoorbeeld als aan het eind van de maand de opdracht bijna is afgerond. Dan volgt de restfactuur in één keer een paar dagen later.

Tussentijds stopzetten

Indien de opdracht tussentijds wordt stopgezet, na het geven van een schriftelijk akkoord, om welke reden dan ook, dan sturen wij een factuur voor het gedane werk die betaald dient te worden door de opdrachtgever. Het werk dat niet is afgemaakt blijft daarbij ons eigendom.

Doorlopend abonnement

Heb je een doorlopend abonnement, bijvoorbeeld voor het “Er Moet Nu Echt Iets Op LinkedIn” pakket dat je wilt stopzetten, pauzeren of (tijdelijk) verminderen? Dan geldt hiervoor een doorgeeftermijn van minimaal 1 maand.

Controle en eigen verantwoordelijkheid

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het controleren en goedkeuren van het door ons geleverde werk. Natuurlijk doen we ons best om foutloos werk te leveren, maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor (spel-) fouten. Ook eventueel daaruit voortvloeiende kosten zijn voor de opdrachtgever. Het herstellen van eventuele fouten en bijvoorbeeld drukwerk zijn voor kosten van de opdrachtgever indien je akkoord op het geleverde werk hebt gegeven.

Akkoord met gedane werk

Wanneer de opdrachtgever de factuur voor het gedane werk heeft betaald, is daarmee automatisch akkoord gegaan met het geleverde werk. Er zullen daarna geen kosteloze aanpassingen meer door ons worden gedaan, tenzij in overleg.

Op tijd betalen

Wanneer wij ons werk geleverd hebben zoals we dat hebben afgesproken, stellen wij het op prijs dat onze factuur ook wordt betaald zoals we dat hebben afgesproken. Onze betaaltermijn is standaard 14 dagen. De betaaltermijn kan afwijken van deze standaard; dit is dan vooraf schriftelijk vastgesteld.

Wanneer de betaling te lang op zich laat wachten dragen wij de factuur over aan een incassobureau. Hiervoor brengen wij kosten in rekening. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,-. Maar zover laten we het liever niet komen. Wanneer wij andere afspraken maken moeten deze van tevoren zijn vastgelegd.

Eigendomsrecht van het werk

Het eigendom van het door ons gedane werk ligt bij ons totdat de daaruit voortvloeiende factuur is betaald.
Het auteursrecht blijft altijd bij de maker.

Gebruiken van gemaakte ontwerpen

Tijdens het ontwerpproces zal ik je diverse conceptversies voorleggen. De een nog mooier dan de ander.
Jij mag de uiteindelijk definitieve versie volop gebruiken voor de uitingen van jouw eigen onderneming. Maar niet de (andere) conceptversies en ook niet voor iets anders dan jouw onderneming.
Kun je een van de andere concepten niet uit je hoofd krijgen en wil je er wat mee doen? Tof! Laat het me weten en dan gaan we kijken naar de mogelijkheden.

Eigen verantwoordelijkheid

Als we je bepaald advies hebben gegeven en jij kiest voor iets anders, dan is dat uiteraard prima, maar wel je eigen verantwoordelijkheid. Ook als je na de oplevering zelf dingen gaat veranderen en/of weghalen, dan moet je dat zelf weten, maar dan ben je ook zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Als je zelf iets aanpast en daarmee werkt er iets niet meer, voel je dan vrij om ons om hulp te vragen maar weet dat wij het niet per se (gratis) kunnen oplossen. Zo, dan hebben we dat gezegd.

Overmacht

In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij ziekte of plotselinge, onverwachte afwezigheid van opdrachtgever, opdrachtnemer of derden, proberen we dit samen op redelijke wijze op te lossen. Als opdrachtgever onverwacht meer tijd nodig heeft dan is dat geen probleem, mits het in goed overleg gebeurt. Afhankelijk van de duur van de afwezigheid wordt de opdracht op een later moment nog eens besproken.

De deadline van een project beweegt mee met het aanleveren dan de input. Komt de input later dan afgesproken, dan verschuift de deadline mee.

Bereikbaarheid

Wij zijn bereikbaar via telefoon, whatsapp of email. Gun ons buiten reguliere kantoortijden en in geval van een vrije dag of vakantie wat meer tijd om bij je terug te komen. Wij reageren altijd zo snel mogelijk op een bericht.

Je kunt alles met ons bespreken om de opdracht zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Goed contact en het nakomen van afspraken vinden wij zeer belangrijk. Voel je vrij om contact met ons op te nemen als je niet tevreden bent. En natuurlijk ook als je wél tevreden bent! Want daar streven we tenslotte naar.

Wijzigingsbeding

Mogelijk passen we onze Algemene Voorwaarden tussendoor aan. Als we dat doen brengen we je op de hoogte als je een (doorlopende) opdracht bij ons hebt lopen.