Privacy- en cookieverklaring Sure Connection

 

Sure Connection vindt jouw privacy erg belangrijk. Daarom verwerken wij jouw persoonsgegevens geheel volgens privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe wij dit doen en welke rechten je hebt, kun je lezen in deze privacyverklaring.

 

 1. Over ons

Sure Connection
Wakkerstraat 9-II
1097 CB Amsterdam
KvK 54800803
info@sureconnection.nl
Contactpersonen: Nora Schultz en Lisa Schultz.

 1. Wanneer verwerken wij welke persoonsgegevens?

  A. Contact
  Om contact met jou te onderhouden of op te nemen, verwerkt Sure Connection (mogelijk) jouw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en/of telefoonnummer.Grondslag AVG: gerechtvaardigd belangBewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is.

B. Offerte

Voor het opstellen van een offerte verwerkt Sure Connection jouw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, en e-mailadres.

Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van financiële administratie.

 

C. Het maken van ontwerpen

Wanneer wij een huisstijl, logo of iets anders voor jou ontwerpen, dan kan het zijn dat wij jouw bedrijfsnaam of een foto verwerken. Een bedrijfsnaam kan ook een persoonsgegeven zijn, mits jouw eigen naam in de handelsnaam verwerkt zit. Dit gebruiken we uiteraard alleen omdat jij dit in het ontwerp wil en dit aan ons aanlevert.

Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is.

 

D. Schrijven/vertalen van teksten

Wanneer je ons inschakelt voor het schrijven of vertalen van teksten, dan kan het voorkomen dat er persoonsgegevens verwerkt worden door ons. Dit komt omdat jij ons instructies geeft over wat er in de tekst moet komen te staan, of omdat de te vertalen tekst nu eenmaal persoonsgegevens bevat.

Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is.

 

E. Gratis producten/diensten

Wanneer wij een gratis product/dienst aanbieden, zoals een e-book, dan verwerken we jouw voornaam en e-mailadres. Deze persoonsgegevens gebruiken we om je het gratis product te sturen of om contact met je op te nemen voor de gratis dienst.

Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is.

 

F. Vervolgaanbod

Indien je de huisstijlscan of het e-book hebt aangevraagd (één van onze gratis diensten/producten), dan sturen wij jou nog vervolgmails met daarin een aanbod. Je kunt je op elk moment weer uitschrijven. We verwerken alleen jouw voornaam en e-mailadres.

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: totdat je je uitschrijft

 

G. Reviews

Het kan zijn dat wij per mail vragen of jij een review wil schrijven die we kunnen plaatsen op onze website en op onze social media kanalen. Sure Connection vraagt dan of we jouw voor- en achternaam en bedrijfsnaam mogen gebruiken voor bij de review.

Grondslag AVG: toestemming

Bewaartermijn: zolang onze website online staat, zolang onze social media kanalen actief zijn of zolang wij zelf de review willen gebruiken.

 

H. Enquête / klanttevredenheidsonderzoek

Naast dat wij reviews vragen aan onze klanten, kan het ook zijn dat wij jou per mail vragen of je mee wil doen aan een enquête of klanttevredenheidsonderzoek. Hiervoor verwerken we jouw voornaam en bedrijfsnaam.

Grondslag AVG: toestemming

Bewaartermijn: voor onbepaalde tijd, maar in ieder geval niet langer dan nodig is en tot de resultaten van de enquête of het onderzoek in brede zin verwerkt zijn.

 

I. Urenregistratie

Sure Connection registreert haar uren zodat wij inzicht krijgen in hoe wij onze werkuren besteden. Wij verwerken hiervoor jouw bedrijfsnaam en de eventuele projectnaam.

Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van financiële administratie.

 

J. Facturatie / Financiële administratie

Voor de facturatie en voor onze financiële administratie verwerken wij (mogelijk) jouw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, adresgegevens, klantnummer, factuurnummer, KvK-nummer en bankgegevens. Een deel van deze gegevens kunnen we hebben verkregen omdat we eerder contact hadden of we eerder een offerte hebben gestuurd. Het KvK-nummer wordt automatisch ingevuld door het boekhoudplatform dat wij gebruiken.

Grondslag AVG: wettelijke verplichting

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van financiële administratie.

 

K. Klantenoverzicht

Sure Connection houdt voor haar eigen overzicht een klantenoverzicht bij. Hiervoor verwerken we (mogelijk en onder andere) jouw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer, en e-mailadres. Indien je jouw website door ons liet maken en/of onderhouden, dan bewaren wij mogelijk ook nog jouw hosting wachtwoord, IP-adres en inloggegevens van jouw website. Al voorgenoemde gegevens hebben wij eerder van jou verkregen omdat je een overeenkomst met ons bent aangegaan.

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: tot 6 maanden na afloop van de overeenkomst.

 

L. Het verzenden van een relatiegeschenk

Bij het versturen van een relatiegeschenk verwerken we jouw bedrijfsnaam, voor- en achternaam en het ontvangstadres.

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is.

 

Gerechtvaardigd belang

Voor sommige doelen verwerkt Sure Connection persoonsgegevens op basis van de grondslag “gerechtvaardigd belang”. Ons belang om jouw persoonsgegevens te verwerken, is hierbij afgewogen tegen jouw belang (het recht op privacy). Sure Connection verwerkt alleen persoonsgegevens indien ons gerechtvaardigd belang zwaarder weegt dan jouw belang. Ook verzamelen wij niet meer gegevens dan nodig is om het doel te bereiken en verwerken we ze ook niet langer dan nodig is.

 

 1. Ontvangers van jouw persoonsgegevens

Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of dit wettelijk verplicht is. De derde partijen waar wij (mogelijk) jouw gegevens aan hebben verstrekt, zijn:

 • YourHosting
 • WordPress
 • Wordfence
 • Google (Calendar, Gmail, Drive, Analytics)
 • WhatsApp plugin
 • Contact formulier plugin
 • Moneymonk
 • Boekhouder
 • Bank
 • Activecampaign
 • Samsung password manager
 • Cloudflare
 • Toggl
 • WeTransfer

 

Sure Connection verkoopt jouw gegevens niet door aan derden.

 

 1. Doorgifte aan derde landen

Sure Connection probeert persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Het kan echter zijn dat Sure Connection toch diensten inzet van buiten de EER. Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

We zijn er ons bewust van dat bepaalde Amerikaanse bedrijven waar wij mogelijk gebruik van maken, zoals Wordfence, niet voldoen aan Europese privacywet- en regelgeving, en dat men daar achter de schermen druk mee bezig is. Wij doen ons best zo bewust mogelijk met deze bedrijven om te gaan en de veiligheid van je gegevens te waarborgen.

 

 1. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Sure Connection heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Maatregelen die bijvoorbeeld worden genomen, zijn:

 • beveiliging van computers en telefoons;
 • het verwijderen van persoonsgegevens wanneer wij deze niet meer nodig hebben.

 

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Er is sprake van geautomatiseerde besluitvorming als er automatisch besluiten worden gemaakt op basis van verwerkte persoonsgegevens, zonder dat er een echt persoon is tussengekomen. Sure Connection maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

 1. Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die op randapparatuur worden geplaatst wanneer je een website bezoekt, zoals op je laptop of telefoon. Deze cookies onthouden informatie en worden opgehaald wanneer je een website opnieuw bezoekt. Welke cookies Sure Connection plaatst, zijn:

 

Functionele cookies. Dit zijn cookies die de website nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Deze cookies hebben geen impact op jouw privacy en Sure Connection  hoeft hiervoor geen toestemming te vragen.

 

(Geanonimiseerde) analytische cookies. Dit zijn cookies waarmee de websitehouder statistieken van zijn website kan bijhouden. Denk aan het aantal bezoekers, hoe lang een bezoeker op de website is en welke browser de bezoeker gebruikt. Wij gebruiken Google Analytics voor onze statistieken. We verzamelen geen IP-adressen, dus wij hoeven geen toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen.

De grondslag om statistieken bij te houden, is gerechtvaardigd belang. Dit is een van de door de AVG genoemde grondslagen waarop wij (net zoals de grondslag toestemming) persoonsgegevens mogen verwerken. Wij hebben ons belang bij het verwerken van jouw persoonsgegevens afgewogen tegen jouw belang (het recht op privacy).

 

Cookies uitschakelen of verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen in jouw browserinstellingen. Gebruik eventueel de zoekfunctie. Let op: het uitschakelen of verwijderen moet per computer en per soort browser. Maakt je dus gebruik van Google Chrome én Microsoft Internet Explorer? Dan moet je op beide browsers de cookies uitschakelen/verwijderen.

Jouw rechten

Indien jouw persoonsgegevens verwerkt worden, heb je hier in bepaalde mate controle over. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb jij de volgende rechten:

 

A. Recht op inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens Sure Connection van jou verwerkt. Kloppen bepaalde gegevens niet? Dan kun je ons verzoeken deze te rectificeren. Ook kunnen we op jouw verzoek gegevens wissen.

 

B. Recht op beperking van de verwerking

Dit is het recht om (tijdelijk) te stoppen met het verwerken van jouw gegevens. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de gegevens die wij van jou hebben, mogelijk onjuist zijn. Dan mogen wij deze gegevens niet meer gebruiken totdat we de juiste gegevens hebben. Ook indien de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, we de gegevens niet meer nodig hebben of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen het verwerken van gegevens, moeten we (tijdelijk) stoppen met het verwerken van jouw persoonsgegevens.

 

C. Recht op bezwaar

Wanneer wij jouw gegevens verwerken op grond van “gerechtvaardigd belang” en je het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kun je bezwaar maken. Wanneer je bezwaar maakt, dan zullen wij de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen wij deze gegevens in ieder geval niet meer verwerken.

 

D. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer je Sure Connection toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of wanneer de verwerking geautomatiseerd wordt gedaan.

 

E. Recht om je toestemming in te trekken

Wanneer we jouw toestemming heb gekregen om jouw persoonsgegevens te verwerken, dan heb jij te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens vóórdat je de toestemming hebt ingetrokken.

 

F. Recht om een klacht in te dienen

Heb je een klacht over hoe Sure Connection met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wil je een van deze rechten uitoefenen, mail dan naar info@sureconnection.nl. Wil je het recht om een klacht in te dienen uitoefenen, neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Wijzigingen

Het kan zijn dat wij deze privacyverklaring in de tussentijd aanpassen. Redenen daarvoor kunnen bijvoorbeeld wijzigingen in het bedrijf zijn, of nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving. De nieuwste versie zal altijd online gepubliceerd staan. Als de wijzigingen op jou van toepassing zijn, informeren wij jou daarover. Maak je na de wijzigingen nog steeds gebruik van de diensten van Sure Connection, dan ga je akkoord met deze wijzigingen.

 

Versie: 21 maart 2023